Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku!

przepisy prawa nakładają na nas obowiązek poinformowania Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Wszystkie informacje zawarliśmy poniżej. Staraliśmy się zrobić to w jak najbardziej przystępny i zrozumiały sposób. Jeśli jednak masz jeszcze wątpliwości w tym temacie skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobrykontakt@intu.mobi lub list na adres: ul. Grochowska 309/317D /113, 03-838 Warszawa.

I. DEFINICJE

Administrator/My – Administratorem Twoich Danych osobowych jesteśmy my, czyli spółka Intu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 309/317D /113, 03-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, pod numerem KRS: 0000687745, NIP: 1132947168, REGON: 367869305, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł;

Aplikacja INTU – aplikacja INTU dostępna w [AppStore / Play Store], której właścicielem i twórcą jest Administrator;

Dane osobowe/Dane – informacje identyfikujące Ciebie lub sprawiające, że posiadając te informacje można Ciebie bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez nas na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące podejmowanych przez nas działań. Informacje mogą zawierać treści promocyjne lub handlowe;

Państwa Trzecie – zdefiniowane w pkt. V Polityki Prywatności;

Polityka – ten dokument, czyli Polityka Prywatności;

Regulamin – regulamin świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: https://intuyourself.com/pl/;

RODO – akt prawny ustanawiający jednolite zasady przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej, którego dokładny tytuł brzmi: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Strona – strona internetowa, którą prowadzimy pod adresem: https://intuyourself.com/pl/ oraz Aplikacja INTU, która zawiera tę samą treść co nasza strona.

II. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

Większość Twoich danych osobowych, które posiadamy, mamy bezpośrednio od Ciebie – podajesz je nam, kiedy wykupujesz subskrypcję naszych medytacji, zapisujesz się na Newsletter, przeglądasz naszą Stronę lub przekazujesz nam korespondując z nami.

Przetwarzamy Twoje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W wyjątkowych przypadkach, jeśli za subskrypcję płacisz tradycyjnym przelewem, uzyskujemy dostęp do Twojego numeru konta oraz adresu zamieszkania.

Dodatkowo możemy zbierać informacje o tym, jak korzystasz z Internetu, jak często i jak długo korzystasz z Aplikacji INTU, jak korzystasz z naszych profili na serwisach społecznościowych, w tym Twój adres IP, dane o lokalizacji, identyfikator Twojego urządzenia, na którym masz zainstalowaną Aplikację INTU. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi, które posiadamy, przede wszystkim w celu analiz i tworzenia statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta, ulepszania naszych usług oraz w celach marketingowych.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, kiedy jesteś z nami w interakcji – wykupujesz subskrypcję naszych medytacji, wchodzisz na naszą Stronę czy piszesz do nas. W tym punkcie Polityki zebraliśmy informacje o wszystkich sytuacjach, w których przetwarzamy Twoje dane. Dla każdej sytuacji wskazujemy, jaki jest nasz cel przetwarzania, jaka jest podstawa prawna, a także informujemy Cię, jak długo Twoje dane będą u nas.

W ramach przetwarzania Twoich Danych osobowych możemy podejmować wobec nich następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, wyświetlanie, wykorzystywanie, przesyłanie, udostępnianie, łączenie, ograniczanie, usuwanie oraz niszczenie.

a) GDY KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI E-MAILOWO LUB PRZEZ ZAKŁADKĘ KONTAKT

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Kiedy kontaktujesz się z nami e-mailowo lub przez zakładkę „kontakt” przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które wpisujesz do formularza. Robimy to, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a usługą jest w tym przypadku umożliwienie Ci kontaktu z nami przez naszą Stronę.

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe również w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Polega on na obronie naszych praw. Dzieje się tak w sytuacji, gdybyś w związku z naszą odpowiedzią skierował do nas zarzuty lub roszczenia.

Jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie niezwiązanej ze świadczonymi przez nas usługami, podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Polega on na prowadzeniu z Tobą korespondencji. W takim przypadku przetwarzamy tylko Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie przez Ciebie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie niektórych Danych osobowych (np. adresu e-mail) może uniemożliwić lub mocno utrudnić nam kontakt z Tobą i odpowiedź na Twoje pytanie.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie przez czas wymagany przepisami (tj. przez okres określony przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń).

b) GDY JESTEŚ NASZYM KLIENTEM – KORZYSTASZ Z NASZYCH MEDYTACJI

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Jeżeli jesteś naszym klientem przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu porozumiewania się z Tobą. Przetwarzanie Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (m.in. 6 ust. 1 lit. b) RODO), m.in. jeśli piszesz do nas, aby o coś zapytać zanim zdecydujesz się na subskrypcję.

Poza tym przetwarzamy Twoje Dane osobowe również w celu:

 • inicjowania kontaktu i utrzymywania relacji – na podstawie m.in. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, polegających m.in. na budowaniu portfolio klientów i udoskonalaniu naszych usług);
 • wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (w tym w celu realizowania przez nas obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, rozpatrywania reklamacji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, polegających na obronie naszych praw).

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie przez Ciebie Danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia i wykonania umowy i jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania Danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas trwania umowy (przez okres subskrypcji), a po jej zakończeniu – przez okres wymagany przepisami (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń).

c) GDY ZAPISAŁAŚ / ZAPISAŁEŚ SIĘ NA NEWSLETTER

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci naszego Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku jego niezbędność do wykonania umowy, której stałeś się stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w momencie, kiedy zapisałeś/łaś się na Newsletter i zaakceptowałeś/aś Regulamin.

System, który obsługuje Newsletter zapamiętuje Twój adres IP, z którego korzystałeś zapisując się do Newslettera. Ponadto określa Twoją przybliżoną lokalizację i śledzi w jaki sposób postępujesz z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami, np. które wiadomości otworzyłeś/łaś, w których kliknęłaś/eś w linki itp. W celu lepszego zarządzania Newsletterem możemy przetwarzać te Dane, aby dostosowywać Newsletter do Twoich indywidualnych potrzeb związanych z naszymi medytacjami. Takie profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołującej skutki prawne ani nie wpływa na Ciebie w podobnie istotny sposób.

W każdej chwili możesz wypisać się z Newslettera klikając w link podany w każdym e-mailu: „tutaj możesz się niezawodnie wypisać”.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie przez Ciebie Danych osobowych, a w szczególności Twojego adresu e-mail, jest warunkiem zawarcia umowy. Jeśli go nie podasz uniemożliwi nam to wysyłanie Ci Newslettera.

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji przez Ciebie z Newslettera lub do czasu, kiedy przestaniemy wysyłać Newsletter.

d) GDY KORZYSTASZ Z NASZYCH PROFILI NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (Facebook, Instagram, YouTube)

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które zostały ujawnione przez Ciebie na naszych profilach na Facebooku, Instagramie czy YouTube (np. imię i nazwisko, pseudonim, treść komentarza, reakcje na Stronę lub treści na niej zamieszczane – polubienia, obserwowanie i powiadomienia). Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • umożliwienia Ci aktywności na naszych profilach;
 • aktywnego prowadzenia naszych profili, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje komentarze, przekazywania informacji o naszych wydarzeniach, produktach lub promocjach;
 • statystycznych i analitycznych;
 • ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Podstawą przetwarzania Twoich Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Polega on na prowadzeniu naszych profili na Facebooku, Instagramie czy YouTube, które pokazują naszą działalność, oferowane przez nas produkty oraz na obronie naszych praw.

Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Wszystkie informacje znajdziesz pod poniższymi linkami:

Na Stronie używamy wtyczek i przycisków udostępnianych przez portale społecznościowe: Facebook, Instagram, YouTube.

Wchodząc na Stronę Twoja przeglądarka wysyła informację do portali o tym, że ją odwiedziłaś/eś. Wtyczki i przyciski są częścią portali społecznościowych, dlatego Twoje wejście powoduje, że przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego portalu społecznościowego do Strony.

Administratorzy serwisów mogą gromadzić informacje na Twój temat i wykorzystywać te informacje, aby dopasowywać do Ciebie warunki korzystania ze Strony. Mogą również wykorzystywać te informacje w swoich własnych celach np. optymalizacja własnych działań, dopasowywania do Ciebie produktów czy usług.

Nawet jak nie jesteś zalogowany na portalu społecznościowym, przeglądarka może wysyłać zestaw informacji do administratorów portali społecznościowych. Zestaw informacji jest ograniczony w porównaniu do tego co jest przekazywane, gdy jesteś zalogowany na portalach społecznościowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach i politykach prywatności tych portali społecznościowych, do których linki wskazaliśmy powyżej.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przy prowadzeniu działalności korzystamy z usług różnych osób i firm. Podmioty te mogą mieć dostęp do Twoich Danych osobowych w określonych przypadkach, np. platforma, przez którą wysyłamy Newsletter ma dostęp do Twojego adresu e-mail; podmiot realizujący płatność ma dostęp do Twojego numeru karty kredytowej lub numeru konta (w zależności od tego, jaką opcję płatności wybierzesz); nasi zewnętrzni informatycy mogą mieć dostęp do korespondencji prowadzonej z Tobą. Jeśli tak jest, to podmioty te działają na podstawie naszego wyraźnego upoważnienia lub umowy, zapewniają ochronę Twoich Danych oraz są zobowiązane do nieujawniania ich nikomu innemu.

Poniżej wskazujemy możliwych odbiorców Twoich Danych osobowych: nasi pracownicy i współpracownicy, podmioty powiązane z nami kapitałowo, nasi prawnicy, doradcy podatkowi, księgowi, nasi informatycy zewnętrzni, nasz dostawca usług w chmurze (obecnie jest to Google), podmioty wspierające utrzymanie relacji i inicjatyw biznesowych, podmioty świadczące usługi płatności internetowej, FSi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która jest właścicielem platformy 1koszyk.pl, przez którą możesz wykupić subskrypcję na Stronie, home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, gdzie trzymamy nasze domeny oraz pocztę internetową.

V. PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)

Generalnie nie przekazujemy Twoich Danych osobowych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. poza państwami należącymi do Unii Europejskiej oraz Islandią, Norwegią i Lichtensteinem (zwane tutaj „Państwami Trzecimi”) ale korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dostarczających narzędzia do komunikacji (np. pocztę elektroniczną, serwery). W związku z tym może dochodzić do przekazywania Danych na serwery znajdujące się w Państwach Trzecich. Podmioty te zapewniają odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych, którego wymaga RODO (formalnie nazywa się to standardowymi klauzulami umownymi).

 

VI. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich Danych, a więc m.in. prawo do uzyskania od nas informacji, czy Twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak to w jakim celu, jak długo, komu je ujawniamy;
 • prawo do uzyskania kopii Danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • prawo do sprostowania, czyli prawo do poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych Danych;
 • prawo do usunięcia Danych – nie będziemy mogli usunąć Danych tylko wtedy, jeśli przepisy prawa zobowiązują nas do ich dalszego przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – zaprzestajemy przetwarzania aż do wyjaśnienia sprawy dotyczącej Twoich danych np. przez czas rozpatrywania Twojego sprzeciwu albo weryfikacji poprawności Twoich danych;
 • prawo do przenoszenia Danych, czyli prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt albo prawo do żądania przeniesienia Twoich Danych bezpośrednio do innych administratorów, gdy jest to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy głównie przetwarzania Danych w celach marketingowych);
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych np. poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki dot. plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych przysługuje Ci, gdy:

 1. przetwarzamy Twoje Dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś lub
 2. Twoje Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli chcesz zrealizować przysługujące Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, skontaktuj się z nami.

VII. PROFILOWANIE

Automatycznie oceniamy i analizujemy Twoją aktywność, aby przedstawić Ci reklamy, oferty i promocje jak najlepiej dostosowane do Twoich zainteresowań. Nasze działania nie wywołują jednak skutku prawnego lub w podobny sposób istotnie na Ciebie nie wpływają. Oznacza to, że nie różnicujemy Twojej sytuacji od sytuacji innych klientów, nie ma to wpływu na pokazywane Ci ceny, nie różnicujemy warunków umów.

VIII. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Jeżeli przeglądarka internetowa, z której korzystasz automatycznie wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies i ich nie blokuje, zgodnie z polskimi przepisami założyliśmy, że wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze (tablecie lub smartfonie), przechowywanie w nich informacji oraz uzyskiwanie do nich dostępu. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, przez którą korzystasz z naszej Strony.

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim komputerze (tablecie lub smartfonie) kiedy korzystasz z przeglądarki internetowej, w tym kiedy zaglądasz na naszą Stronę. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie Ci korzystania ze Strony i spowodowanie, by korzystanie z naszej Strony było jak najbardziej przyjazne w korzystaniu. Informacje zbierane za pomocą plików cookies są przechowywane m.in. w celach utrzymania Twojej sesji na Stronie, pomagają nam ulepszać Stronę poprzez weryfikację danych statystycznych dotyczących użytkowania Strony, pomagają dostosowywać wygląd Strony do Twoich indywidualnych preferencji (np. język Strony).

Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych na Twoim komputerze (tablecie lub smartfonie), ani w oprogramowaniu zainstalowanym na Twoim urządzeniu.

W ramach naszej Strony wykorzystujemy cztery typy plików cookies:

 • pliki cookies sesyjne: zbierają informacje o Twoich czynnościach i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie wejścia na Stronę i kończy się z chwilą opuszczania Strony. Po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera (tabletu lub telefonu) zapisane informacje są usuwane z jego pamięci. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia;
 • pliki cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Pliki cookies własne: zamieszczane przez nas, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej Strony;
 • Pliki cookies zewnętrzne: odczytywane przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.

Wykorzystujemy cookies zewnętrzne podmiotów trzecich w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia).

Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony. Informacje są, co do zasady, przekazywane i przechowywane w serwerach Google zlokalizowanych na całym świecie. Realizując te działania opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na tworzeniu statystyk oraz ich analizie w celu optymalizacji naszej Strony.

Aktywowaliśmy anonimizację adresu IP – Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej i przez to nie jest łączony z innymi danymi Google. Tylko wyjątkowo pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy danych pozwalających na identyfikację ani nie łączymy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Korzystamy także z usługi Google Advertising ID. Usługa dotyczy korzystania z aplikacji mobilnych, w których pliki cookies nie działają tak dobrze, jak przy korzystaniu przez przeglądarkę internetową na komputerze. Polega ona na tym, że każdy użytkownik urządzenia mobilnego ma przypisany unikalny kod, na podstawie którego właściciele aplikacji dowiadują się od Google, kiedy reklama ich produktu została wyświetlona w konkretnej aplikacji mobilnej i kiedy „kliknięta” przez użytkownika. Dzięki temu, korzystając z Aplikacji INTU, będziesz dostawać reklamy, które są powiązane z Twoimi zainteresowaniami (o których wiemy posiadając dane o tym, jak korzystasz z Internetu). Google Advertising ID nie zbiera Twoich Danych osobowych, według których można Cię zidentyfikować. Nadal jesteś anonimowy – wiadomo tylko co lubisz, czym się interesujesz.

Począwszy od jesieni 2021 Google daje użytkownikom urządzeń opartych o androida możliwość skutecznego wypisania się z usługi Google Advertising ID (opt-out). Możesz zaznaczyć odpowiednią opcję w momencie, gdy ściągasz Aplikację INTU lub poprzez ustawienia przeglądarki. Wtedy także będziesz otrzymywać reklamy, ale nie będą one powiązane z treściami, jakich szukasz w Internecie.

Jeśli korzystasz z urządzeń Apple Twoje urządzenie zapyta Cię przy okazji ściągania Aplikacji INTU, czy chcesz korzystać z usługi Advertising ID czy nie. Jeśli korzystasz ze starszej wersji iOS możesz osobiście wyłączyć reklamy Apple. W tym celu wejdź w Ustawienia >> Prywatność >> Reklamy Apple i wyłącz „reklamy spersonalizowane”.

IX. AKTUALIZOWANIE POLITYKI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 15.11.2021.

Newsletter, który prawdę Ci powie.

Zapisując się na newsletter akceptujesz naszą politykę prywatności.
Będziemy się odzywać mniej więcej raz na miesiąc. Możesz zrezygnować w każdej chwili.