Regulamin

1. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

Aplikacja INTU – aplikacja INTU dostępna w [App Store / Google Play], której właścicielem i twórcą jest Usługodawca, czyli My;

K.C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1664 roku Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);

Medytacje – treści multimedialne w formie cyfrowej będące prowadzonymi medytacjami, dostępne w formacie mp3.

Napisz do nas – usługa polegająca na możliwości wysłania nam przez Ciebie pytań dotyczących naszych Usług lub innych;

Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez nas na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące podejmowanych przez nas działań. Informacje mogą zawierać treści promocyjne lub handlowe;

P.T. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576);

Strona – strona internetowa, którą prowadzimy pod adresem: https://intuyourself.com/pl/ oraz Aplikacja INTU, która zawiera tę samą treść co nasza strona;

Usługa – usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną, w szczególności:

 • usługa Konta w Aplikacji INTU;
 • udostępnianie i możliwość nieodpłatnego pobierania treści (Kurs Podstawowy);
 • udostępnianie i możliwość odpłatnego pobierania treści (Kursy Rozszerzone i Zaawansowane);
 • dostarczanie Newslettera;
 • możliwość zadawania nam pytań;

Usługobiorca/Ty – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z naszych Usług;

Usługodawca/My – czyli spółka Intu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 309/317D /113, 03-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, pod numerem KRS: 0000687745, NIP: 1132947168, REGON: 367869305, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł;

Umowa – Umowa o świadczenie Usług;

U.Ś.U.D.E. – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z treści udostępnianych przez nas na Stronie oraz za pośrednictwem Aplikacji INTU.
 2. Aplikacja INTU służy do samodzielnej nauki medytacji.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jesteśmy My, czyli Intu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 309/317D /113, 03-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, pod numerem KRS: 0000687745, NIP: 1132947168, REGON: 367869305, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł; e-mail : dobrykontakt@intu.mobi.
 4. Poprzez Aplikację INTU umożliwiamy Ci dokonywanie zakupu, przechowywanie, odsłuchiwanie i pobieranie Medytacji, w celach niekomercyjnych.
 5. Korzystanie z Aplikacji INTU jest nieodpłatne w przypadku Kursu Wprowadzającego i odpłatne w przypadku pozostałych kursów (Kursów Rozszerzonych i Zaawansowanych). Możesz z nich korzystać na własny użytek, w celach prywatnych, na dowolnej ilości urządzeń.
 6. Treść Regulaminu udostępniamy na Stronie w formie umożliwiającej jego nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Ciebie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony czy Aplikacji INTU oraz świadczonych w jej ramach Usług.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Zawierasz z nami umowę o świadczenie Usług, w momencie kiedy:
  1. ściągniesz z App Store/ Google Play Aplikację INTU i zaakceptujesz Regulamin (usługa Konta),
  2. korzystasz z naszych Medytacji – w zależności od rodzaju subskrypcji,
  3. zapiszesz się na Newsletter (usługa Newslettera),
  4. zadasz nam pytanie przez zakładkę „Kontakt” na Stronie (usługa Napisz do nas).
 2. Usługa Konta jest świadczona przez czas nieokreślony – do momentu, kiedy usuniesz Aplikację INTU z Twojego urządzenia.
 3. Korzystając z Aplikacji INTU stajesz się jej Użytkownikiem i potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności K.C. oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nasze Medytacje oraz treści Newslettera są chronione prawem autorskim.
 4. Nie możesz zamieszczać w Aplikacji INTU treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

4. Logowanie do Aplikacji INTU

 1. Do korzystania z Aplikacji INTU konieczne jest potwierdzenie adresu e-mail. Pozostałe dane podajesz dobrowolnie. Po potwierdzeniu adresu e-mail utworzymy dla Ciebie konto. Za pomocą swojego konta masz możliwość nabywania, przechowywania, odsłuchiwania i pobierania Medytacji.
 2. Do konta logujesz się poprzez wpisanie loginu (adresu e-mail) oraz hasła, które podałaś/eś podczas pierwszego logowania. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków.
 3. Możesz korzystać z Aplikacji INTU logując się przy pomocy Twojego konta na Facebook’u lub konta Google.
 4. W celu korzystania ze Strony potrzebujesz:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu,
  2. z zainstalowaną przeglądarką akceptującą pliki cookies
  3. z włączoną obsługą Javascript,
  4. aktywnego adresu e-mail,
  5. odtwarzacza plików multimedialnych w wersji…………..
 5. Do korzystania z Aplikacji INTU potrzebujesz dodatkowo urządzenia mobilnego pracującego w systemie operacyjnym Android w wersji minimum 4.2 lub iOS w wersji minimum 8.0.

5. Zasady korzystania ze Strony i Aplikacji INTU

 1. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby dostarczać Ci Medytacje nadające się̨ do używania zgodnie z ich przeznaczeniem czyli do prowadzenia treningu uważności.
 2. Dokładamy starań, aby nasze Usługi były na jak najwyższym poziomie, także technicznym. W tym celu zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania przerw w świadczeniu dostępu do Aplikacji INTU (np. w celu konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, naprawy awarii). Powiadomimy Cię o zaistniałej awarii oraz – z wyprzedzeniem – o planowanej przerwie i jej przewidywanym czasie. Zrobimy wszystko, aby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej i były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.
 3. Jeżeli wyraziłaś/eś na to zgodę możemy wysyłać na Twój telefon powiadomienia Push, zawierające informacje o charakterze marketingowym bądź czysto informacyjnym.
 4. Z tytułu udzielonych zgód nie przysługuje Ci jakiekolwiek wynagrodzenie.
 5. Prezentowane w Aplikacji INTU poglądy, w szczególności opinie i informacje na temat zdrowia, medytacji i rozwoju osobistego, wskazówki oraz zalecenia mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Nie stanowią one porady psychologicznej, medycznej, psychiatrycznej czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem czy opinią INTU.
 6. Dokładamy szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy o medytacji i rozwoju osobistym. Nie udzielamy indywidualnej pomocy ani porad w sensie usług medycznych, terapeutycznych, psychologicznych czy psychiatrycznych, w szczególności porad psychologicznych. Aplikacja INTU nie służy do rozwiązywania problemów w życiu osobistym. Aplikacja INTU jest przede wszystkim pomocą w samodzielnej nauce medytacji.
 7. Użyte w Aplikacji INTU zwroty „zalecenia” i „wskazówki” interpretuj tożsamo i traktuj jako wsparcie w temacie rozwoju osobistego. Nie traktuj ich na równi z fachowymi indywidualnymi poradami lekarzy, psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, farmaceutów czy specjalistów z innych dziedzin.
 8. Z Aplikacji INTU korzystaj w odpowiednich dla medytacji warunkach, tj. w otoczeniu wolnym od rozpraszających czynników, w czasie i miejscu umożliwiającym relaksację, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości.
 9. Nie korzystaj z Aplikacji INTU po spożyciu alkoholu, leków psychotropowych czy środków mających działanie odurzające.
 10. Nie korzystaj z Aplikacji INTU podczas prowadzenia pojazdów, w trakcie obsługi maszyn lub w trakcie jakichkolwiek innych czynności wymagających uwagi.

6. Usługi dostępne na Stronie

 1. Poprzez Stronę możesz zapisać się na Newsletter podając nam swój aktywny adres e-mail. Następnie wyślemy Ci e-mail z linkiem aktywującym usługę Newslettera.
 2. Odzywamy się mniej więcej raz na miesiąc. Newsletter zawiera informacje o rozwoju osobistym, ćwiczeniu uważności, ważnych dla nas wartościach, a także treści promocyjne lub reklamowe związane z naszymi Usługami.
 3. Usługa Newslettera jest przez nas świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Możesz się wypisać w każdym czasie klikając w link „Tutaj możesz się niezawodnie wypisać”, który znajdziesz w każdym wydaniu Newslettera. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 4. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z naszej inicjatywy, w razie nieprzestrzegania przez Ciebie postanowień Regulaminu. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter zaprzestaniemy przesyłania go na Twój adres poczty elektronicznej.
 5. Korzystając ze Strony możesz napisać do nas – zadać nam pytanie lub podzielić się swoimi wrażeniami lub spostrzeżeniami. W tym calu wejdź w zakładkę „Kontakt”, podaj swoje imię, adres e-mail oraz napisz to, czym chcesz się z nami podzielić. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo. Na zadane przez Ciebie pytanie odpowiemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania przez Ciebie zapytania, chyba że z treści Twojej wiadomości jednoznacznie wynika, że nie oczekujesz odpowiedzi.

7.  Odpłatna usługa pobierania i odsłuchiwania Medytacji / Płatności

 1. Aplikację INTU udostępniamy w modelu Freemium, tj. możesz korzystać z podstawowej funkcjonalności Aplikacji INTU (7-dniowy Kurs Wprowadzający) bezpłatnie, a z pozostałych funkcjonalności (Kursy Rozszerzone i Kursy Zaawansowane) odpłatnie.
 2. Kursy Rozszerzone i Zaawansowane udostępniamy:
  1. w ramach 12-miesięcznego abonamentu, płatnego z góry za cały okres trwania Umowy. Zanim Twój abonament wygaśnie przypomnimy Ci o tym, a jeśli nabyłeś go za pośrednictwem Google Play lub App Store – odnowi się automatycznie, chyba że wcześniej zrezygnujesz zgodnie z procedurą na Google Play czy App Store (wypowiedzenie Umowy).
  2. w ramach abonamentów miesięcznych odnawianych automatycznie do momentu otrzymania Twojej rezygnacji (wypowiedzenie Umowy).
 3. Płatności możesz dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem platform Google Play albo Apple Store, a jeśli nabywasz przez naszą Stronę – za pośrednictwem platformy 1koszyk.pl, zgodnie z obowiązującymi na tych platformach zasadami:
  1. dla Google Play – Formy płatności akceptowane w Google Play – Poland – Google Play – Pomoc
  2. dla App Store – Metody płatności, których można używać z kontem Apple ID – Wsparcie Apple (PL)
  3. dla 1koszyk.pl – 1koszyk – Regulamin dla sprzedawców (1cart.eu).
 4. W ramach wykupionego abonamentu masz dostęp do wszelkich uaktualnień Aplikacji INTU, które nastąpią w okresie Twojego abonamentu (na przykład nowe Kursy Rozszerzone) i nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 5. Wszystkie ceny podane na Stronie i w Aplikacji INTU są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT.
 6. Jeśli chcesz zacząć słuchać naszych Medytacji od razu po dokonaniu płatności zaznacz odpowiednie pole, zgodnie z którym oświadczasz, że wyrażasz zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. Jednocześnie tracisz wtedy możliwość odstąpienia od Umowy.
 7. Po opłaceniu abonamentu otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail wiadomość́ zawierającą potwierdzenie uzyskania dostępu do naszych Medytacji.

8. Własność intelektualna

 1. Nasze Medytacje oraz treści dostępne na Stronie i w Aplikacji INTU są chronione prawem autorskim.
 2. Masz prawo korzystać z Medytacji na potrzeby własne na dowolnej ilości urządzeń. Możesz nieodpłatnie korzystać z Kursu Wprowadzającego bez ograniczeń czasowych.
 3. Możesz odsłuchiwać Medytacje online, lub pobrać je i odsłuchiwać offline – zawsze po zalogowaniu na konto w Aplikacji INTU. Masz do nich dostęp przez okres, za jaki opłaciłaś/eś abonament.
 4. Nie możesz przekazywać odsłuchiwanych lub nabytych Medytacji osobom trzecim, ani ich powielać, rozpowszechniać odpłatnie lub nieodpłatnie, czy publicznie prezentować.
 5. Jeśli przekroczysz udzielone Ci uprawnienia, wezwiemy Cię do natychmiastowego usunięcia skutków tych działań. Jeśli tego nie zrobisz możemy dochodzić naszych praw na drodze sądowej.

9. Kwestie techniczne

 1. Niektóre narzędzia chroniące Twój sprzęt komputerowy (np. firewalle, programy antywirusowe) mogą uniemożliwić odtwarzanie naszych Medytacji.
 2. Korzystanie z naszej Strony czy aplikacji INTU wymaga dostępu do Internetu. Może się to wiązać ze standardowym ryzykiem korzystania z sieci, np. włamaniem do Twojego systemu, kradzieżą haseł dostępu, zainfekowania Twojego sprzętu wirusami. Zgłoś nam wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających tzw. malware i innych plików o podobnym charakterze lub innych szkodliwych treści. Zalecamy używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego Cię w trakcie korzystania z Internetu.
 3. W celu poprawiania jakości Aplikacji NTU zastrzegamy sobie prawo do zmiany funkcjonalności Aplikacji INTU.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za:
  1. szkody wynikłe z korzystania z Aplikacji INTU w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  2. za naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Aplikacji INTU, w tym w szczególności poprzez naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich;
  3. za usunięcie Twojego konta z przyczyn określonych w Regulaminie.

10. Reklamacje

 1. Dokładamy należytej staranności, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania Strony i Aplikacji INTU. Jeśli masz uwagi do naszych Usług świadczonych przez Stronę lub Aplikację INTU możesz skierować reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: dobrykontakt@intu.mobi.
 2. W reklamacji lub zgłoszeniu podaj na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze lub w funkcjonowaniu Strony lub Aplikacji INTU oraz Twoje oczekiwania z nimi związane.
 3. Rozpatrzymy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformujemy Cię o naszej decyzji.

11. Ograniczenie dostępu / Wypowiedzenie Umowy

 1. Jeżeli Twoje działanie jest niezgodne z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, możemy ograniczyć lub zawiesić Twój dostęp do Aplikacji INTU lub całkowicie odmówić Ci dostępu do Aplikacji INTU.
 2. Jeśli korzystasz z subskrypcji miesięcznej lub rocznej i nabyłeś je przez naszą Stronę, możesz wypowiedzieć Umowę w każdym czasie przesyłając nam Twoje oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: dobrykontakt@intu.mobi. Twoje wypowiedzenie będzie skuteczne na koniec aktualnego okresu rozliczeniowego.
 3. Jeśli korzystasz z subskrypcji miesięcznej lub rocznej i nabyłeś je przez Aplikację INTU za pośrednictwem Google Play lub App Store – subskrypcja odnowi się automatycznie, chyba że wcześniej zrezygnujesz zgodnie z procedurą na Google Play czy App Store.
 4. My możemy wypowiedzieć Tobie Umowę w przypadku, kiedy:
  1. umyślnie wykorzystujesz Twoje konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
  2. umyślnie używasz lub usiłujesz używać Strony w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
  3. umyślnie kopiujesz nasze Medytacje lub inne treści, do których posiadamy prawa autorskie,
  4. odtwarzasz nasze Medytacje publicznie.
 5. Jeśli stwierdzimy którąś z powyższych sytuacji wezwiemy Cię do zaprzestania naruszania Regulaminu. Jeśli nie zastosujesz się do naszych oczekiwań w terminie 3 dni, mamy prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Skutkiem rozwiązania Umowy jest usunięcie Twojego konta. Tracisz wtedy dostęp do wszystkich Medytacji dostępnych w Aplikacji INTU.

12. Odstąpienie od Umowy

 1. Masz prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, tj. zarówno od dnia akceptacji Regulaminu (Usługa konta w Aplikacji INTU), jak i od dnia nabycia pierwszej subskrypcji (odpłatna Usługa subskrypcji Medytacji).
 2. W tym celu musisz przesłać nam oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail dobrykontakt@intu.mobi. Wzór, z którego możesz skorzystać, jest załącznikiem do Regulaminu.
 3. W ciągu 7 dni roboczych prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na Twój adres e-mail.
 4. Jeśli odstąpisz od Umowy uważa się ją za niezawartą. W ciągu 14 dni od daty otrzymania Twojego oświadczenia zwrócimy Ci dokonane przez Ciebie płatności związane z Umową, od której odstąpiłaś/eś (jeżeli Usługa była odpłatna).
 5. Uprawnienie do zwrotu Medytacji i odstąpienia od Umowy nie przysługuje Ci w przypadku, gdy:
  1. wyraziłaś/eś zgodę na rozpoczęcie słuchania Medytacji przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy oraz
  2. zostałaś/eś poinformowana/y o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Jeśli nie wyrazisz zgody na udostępnienie Medytacji przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, udostępnimy Ci Medytacje dopiero po upływie tego terminu, czyli po 14 dniach od rejestracji w Aplikacji INTU lub od dnia płatności. W tym okresie w każdej chwili możesz zażądać udostępnienia Medytacji przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, tracąc jednocześnie to uprawnienie.

13. Dane osobowe

Zakres gromadzenia, ujawniania oraz wykorzystania Twoich danych osobowych wraz z przysługującymi Ci prawami został szczegółowo opisany w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://intuyourself.com/polityka-prywatnosci/

14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu, możesz skorzystać m.in. z:

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego możesz zwrócić się z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego możesz złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie.
 2. Mamy prawo dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które wpływają na treść Regulaminu;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. zmiany warunków oferowania aplikacji w Google Play/App Store wymagających zmian regulaminów tych aplikacji;
  4. dodania nowych Usług lub funkcjonalności Aplikacji INTU;
  5. zmiany w zakresie rodzajów subskrypcji oraz sposobów płatności;
  6. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  7. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;
  8. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  9. poprawa jakości obsługi.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Stronie na 14 dni przed ich wejściem w życie. O zmianie Regulaminu zostaniesz powiadomiony również pocztą e-mail.
 4. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu możesz złożyć oświadczenie o braku zgody na jego obowiązywanie wobec Ciebie – będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem przez Ciebie Umowy.
 5. Jeżeli zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, masz prawo odstąpienia od Umowy.
 6. Wszelkie spory pomiędzy nami będą rozstrzygane w sposób polubowny. Jeśli nie będzie to możliwe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla pozwanego.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2021
 8. Poprzednie wersje Regulaminu są dostępne tutaj.

Lista załączników:

 1. wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Newsletter, który prawdę Ci powie.

Zapisując się na newsletter akceptujesz naszą politykę prywatności.
Będziemy się odzywać mniej więcej raz na miesiąc. Możesz zrezygnować w każdej chwili.