REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM INTU 

§ 1 

ORGANIZATOR PROMOCJI 

1. Organizatorem promocji w sklepie internetowym INTU jest Intu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 309/317D /113, 03-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, pod numerem KRS: 0000687745, NIP: 1132947168, REGON: 367869305, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł

§ 2 

CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Promocje w sklepie internetowym INTU trwają okresowo. Czas trwania każdej promocji jest określony przez Właściciela sklepu w ofercie komunikującej daną promocję. 

§ 3

ZASADY PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie internetowym INTU. 

2. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami w sklepie online.

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba pełnoletnia zgodnie z Regulaminem sprzedaży w INTU dostępnym na stronie i która zaakceptowała wskazane regulaminy, oraz politykę prywatności.

§ 5

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji są możliwe na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego INTU, dostępnego na stronie: https://intuyourself.com/regulamin/

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel sklepu internetowego zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). 

2. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych: http://www.intuyourself.com3. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą na adres w Warszawie, ul. Grochowska 309/317D /113, 03-838 Warszawa lub na adres e-mail: dobrykontakt@intu.mobi w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia danej Promocji. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.

Newsletter, który prawdę Ci powie.

Zapisując się na newsletter akceptujesz naszą politykę prywatności.
Będziemy się odzywać mniej więcej raz na miesiąc. Możesz zrezygnować w każdej chwili.